Dowel Pin

dowel pin drawing
fields_category_length_240
Length
fields_category_o_d__239
O.D.

DP-0093-0125

Dowel Pin
O.D.: 
.093
Length: 
.125
Competitor Part Number: 
2500930125

DP-0093-0250

Dowel Pin
O.D.: 
.093
Length: 
.250
Competitor Part Number: 
2500930250

DP-0093-0375

Dowel Pin
O.D.: 
.093
Length: 
.375
Competitor Part Number: 
2500930375
200417682

DP-0093-0500

Dowel Pin
O.D.: 
.093
Length: 
.500

DP-0120-0330

Dowel Pin
On Sale until: 
Monday, January 5, 2015
O.D.: 
.120
Length: 
.330

DP-0120-0531

Dowel Pin
On Sale until: 
Monday, January 5, 2015
O.D.: 
.120
Length: 
.531

DP-0125-0250

Dowel Pin
On Sale until: 
Tuesday, December 1, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
.250
Competitor Part Number: 
2501250250

DP-0125-0312

Dowel Pin
On Sale until: 
Tuesday, December 1, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
.312

DP-0125-0375

Dowel Pin
On Sale until: 
Tuesday, December 1, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
.375
Competitor Part Number: 
2501250375

DP-0125-0437

Dowel Pin
On Sale until: 
Tuesday, December 1, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
.437

DP-0125-0500

Dowel Pin
On Sale until: 
Tuesday, December 1, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
.500
Competitor Part Number: 
2501250500

DP-0125-0562

Dowel Pin
On Sale until: 
Tuesday, December 1, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
.562

DP-0125-0625

Dowel Pin
O.D.: 
.125
Length: 
.625
Competitor Part Number: 
C62039

DP-0125-0687

Dowel Pin
On Sale until: 
Tuesday, December 1, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
.687

DP-0125-0750

Dowel Pin
On Sale until: 
Friday, November 20, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
.750

DP-0125-0875

Dowel Pin
On Sale until: 
Friday, November 20, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
.875

DP-0125-1187

Dowel Pin
On Sale until: 
Tuesday, January 6, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
1.187

DP-0125-1238

Dowel Pin
On Sale until: 
Thursday, March 3, 2016
O.D.: 
.125
Length: 
1.238

DP-0125-1375

Dowel Pin
On Sale until: 
Monday, January 5, 2015
O.D.: 
.125
Length: 
1.375

DP-0156-0625

Dowel Pin
O.D.: 
.156
Length: 
.625

DP-0187-1250

Dowel Pin
O.D.: 
.187
Length: 
1.250

DP-0212-0091

Dowel Pin
O.D.: 
.212
Length: 
.091

DP-0250-0100

Dowel Pin
O.D.: 
.250
Length: 
.100
Competitor Part Number: 
00000258

DP-0250-0335

Dowel Pin
O.D.: 
.250
Length: 
.335

DP-0250-0590

Dowel Pin
O.D.: 
.250
Length: 
.590

DP-0250-0760

Dowel Pin
O.D.: 
.250
Length: 
.760

DP-0375-0750

Dowel Pin
On Sale until: 
Thursday, September 17, 2015
O.D.: 
.375
Length: 
.750

DP-0750-3000

Dowel Pin
On Sale until: 
Friday, October 16, 2015
O.D.: 
.750
Length: 
3.000